JĘZYK ANGIELSKI - PIŁA LEADER SCHOOL

Uczysz się angielskiego, ale czujesz, że wciąż jesteś na tym samym poziomie?

BLS COMMUNICATION - nowoczesne metody nauczania języka angielskiego!

Metoda nauczania, która stanowi unikalne połączenie metody bezpośredniej, metody tradycyjnej oraz nowoczesnych rozwiązań multimedialnych. Lektor prowadzi zajęcia zwracając się do kursantów w naturalnym tempie komunikacyjnym, czyli w takim w jakim zwracamy się na co dzień używając ojczystego języka. Słuchacze dodatkowo otrzymują dostęp do platformy e-learningowej,  na której mogą powtarzać i ćwiczyć poszczególne partie materiału wiele razy i w dowolnym czasie. Dzięki takim rozwiązaniom nauka języka angielskiego jest nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim skuteczna.

Program BLS został opracowany w taki sposób, aby dać Ci możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego TELC bezpośrednio po zakończeniu nauki z Part 6 (poziom B1) lub Part 8 (poziom B2) metody BLS Communication.

- Uczysz się języka angielskiego w taki sam sposób jak języka ojczystego, dzięki czemu od razu wykształcisz nawyk myślenia po angielsku

- Zostaniesz zmobilizowany do słuchania i mówienia w języku angielskim przez całą lekcję

- Otrzymasz solidne podstawy językowe ucząc się od razu poprawności gramatycznej i konstruowanych wypowiedzi,

- Uczysz się tylko aktualnych i przydatnych zwrotów oraz słownictwa, związanego z codziennym życiem

- Dzięki regularnym i konsekwentnym powtórkom masz gwarancję skutecznego nauczenia się języka angielskiego.

- Otrzymasz regularną informację o swoich postępach w nauce.

- Dzięki zmianie lektorów i pracy z native speakers poznasz się różne sposoby wymowy i akcentowania co znacznie ułatwia zrozumienie każdego, kto mówi w języku angielskim.

- Otrzymasz dostęp do Podręcznika Multimedialnego dzięki czemu możesz samodzielne powtarzać i utrwalać nowy materiał w dowolnym miejscu i czasie

Największa korzyścią płynącą z licznych konwersacji  jest fakt, że już od pierwszych zajęć będziesz wykorzystywał swoją wiedzę w praktyce. Dzięki temu w naturalny sposób przygotujesz się  do sytuacji, w których możesz znaleźć się w życiu codziennym.

Czujesz zmęczenie na myśl o tradycyjnym kursie językowym?

METODA BEZPOŚREDNIA

Podstawowym założeniem metody jest przede wszystkim rozmowa lektora z kursantami. Dzięki czemu najszybciej zdobędziesz najtrudniejszą umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu, następnie zaś stopniowo rozwiniesz inne kompetencje językowe, takie jak: czytanie i pisanie.

Metoda przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy spotykają z językiem obcym po raz pierwszy jak i dla tych którzy znają gramatykę, jednak chcieliby się swobodnie komunikować.

Dysponujemy kilkoma poziomami zaawansowania, a wprowadzony materiał posiada również elementy kursu dla wyjeżdżających do pracy i nie tylko.

Zobacz jak atrakcyjna jest lekcja z użyciem tablicy multimedialnej.

INTERAKTYWNY KURS JĘZYKOWY

Tablica multimedialna stanowi jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w nowoczesnej edukacji. Liczne badania wskazują, że stosowanie tablic interaktywnych pozytywnie wpływa na proces przyswajania wiedzy. Urządzenie to na nowo określa sposób prowadzenia zajęć, angażując kursantów w proces zdobywania wiedzy.

Tablica pozwala na prowadzenie zajęć bogatych w treści multimedialne, wykorzystywanie dowolnych aplikacji komputerowych, filmów, zdjęć, map oraz schematów które pobudzają kursantów do nauki.

Metoda przeznaczona głownie dla tych, którzy łatwiej przyswajają wiedzę poprzez zmysł wzroku. Zarówno dla osób początkujących ( poziom A1 i A2) oraz na poziomie średniozaawansowanym ( B1 i B2).